Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στην αριθμ. 127/18-01-2024 συνεδρίαση ενέκρινε τα αποτελέσματα των Kατατακτηρίων Eξετάσεων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024:

Αποτελέσματα_2023-2024