Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου”: Προκήρυξη 2024-2025

Ανακοινώνεται η προκήρυξη για εισαγωγή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου” ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά από 01-07-2024 έως 30-09-2024 (με ενδεχόμενη παράταση, αν αυτό κριθεί αναγκαίο). Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier.

Website: https://hydrogen.uowm.gr/

Αίτηση συμμετοχής: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πρότυπο συστατικής επιστολής: ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Προκήρυξη: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ HYDROGEN 2023-2024