Πρακτική Άσκηση (EUIPO) και Εργασία (EPO) στο εξωτερικό

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το European Patent Office (EPO) και το European Union Intellectual Property Office (EUIPO), σας δίνεται η δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης (EUIPO) και Εργασίας (EPO) στο εξωτερικό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από 1-29 Φεβρουαρίου 2024 στο email: info-career@uowm.gr ή στο τηλέφωνο: 2461056253.

Στο παρακάτω link θα βρείτε πληροφορίες για τα επιστημονικά πεδία, για τα οποία δίνει δυνατότητες και ευκαιρίες εργασίας το EPO: https://jobs.epo.org/content/PanEuropeanSeal/?locale=en_GB

EPO - PES Young Professionals Programme 2024-2025 - University info session January 2024
EUIPO - PES Traineeship Programme 2024-2025 - University info session January 2024