Προσκεκλημένη διάλεξη με τίτλο “Ασφάλεια & εκτίμηση επικινδυνότητας εφαρμογών Η2 επί των πλοίων” στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. “Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου”

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 22/5/2024 στις 18:00 (ώρα Ελλάδας) και στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί προσκεκλημένη διάλεξη του Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαου Π. Βεντίκου με θέμα: “Ασφάλεια & εκτίμηση επικινδυνότητας εφαρμογών Η2 επί των πλοίων

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

Περίληψη ομιλίας:

Ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται στο στάδιο της ενεργειακής μετάβασης, υιοθετώντας νέες τεχνολογίες και καύσιμα φιλικά προς το περιβάλλον. Το υδρογόνο (H2), ως υποψήφιο εναλλακτικό καύσιμο με μοναδικές ιδιότητες, παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις. Η παρούσα ομιλία αφορά τη χρήση του Η2 ως ναυτιλιακού καυσίμου, παρουσιάζοντας συνοπτικά τις θεμελιώδεις ιδιότητές του, τις προκλήσεις αποθήκευσης και διαχείρισής του, καθώς και τις μεθόδους ανεφοδιασμού πλοίων (bunkering). Επιπλέον, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές ασφάλειας και ρίσκου (safety and risk) εφαρμογών Η2, με αναφορά στις επικρατέστερες μεθοδολογίες εκτίμησης επικινδυνότητας (risk assessment), καθώς και σε πρόσφατες μελέτες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της ερευνητικής ομάδας Ομάδας Ναυτικού Τεχνικού και Περιβαλλοντικού Ρίσκου (Maritime Risk Group). Τέλος, παρουσιάζονται επιλεγμένα ευρωπαϊκά και διεθνή πιλοτικά έργα Η2 από τον κλάδο της ναυτιλίας και συνοψίζονται τα συμπεράσματα και οι προοπτικές για την περαιτέρω εξέλιξη του Η2 ως ναυτιλιακού καυσίμου.

 

Σύντομο βιογραφικό ομιλητή:

Ο Νικόλαος Π. Βεντίκος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) – είναι επικεφαλής της Ομάδας Ναυτικού Τεχνικού και Περιβαλλοντικού Ρίσκου (Maritime Risk Group). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στη ναυτική και θαλάσσια ασφάλεια, τη θεωρία και μελέτη ρίσκου, τη θαλάσσια ρύπανση από πλοία, τα εναλλακτικά καύσιμα στην ναυτιλία, στον ανθρώπινο παράγοντα επάνω στα πλοία και στις θαλάσσιες μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης πλοίων), στις μελέτες κύκλου ζωής και συστημάτων επάνω σε πλοία και στις θαλάσσιες μεταφορές, στις αέριες εκπομπές από πλοία, στην αειφόρο ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών, στη γαλάζια ανάπτυξη, στην ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος σε διαδικασίες της υπεράκτιας βιομηχανίας εξόρυξης πετρελαίου και αερίου και στη στατιστική και πιθανοθεωρητική μοντελοποίηση στα θέματα που έχουν αναφερθεί.

Έχει δημοσιεύσει εργασίες του σε σημαντικά επιστημονικά περιοδικά όπως είναι τo Nature, Journal of Hazardous Materials, Human, Maritime Policy and Management, Marine Pollution Bulletin, Ocean Engineering, Reliability Engineering & System Safety κ.α. και έχει δημοσιεύσει και συμμετάσχει ως ομιλητής σε περισσότερα από 120 επιστημονικά συνέδρια, με αξιολογημένες εργασίες. Ο Ν.Π. Βεντίκος έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα, ενώ έχει συντονίσει πέντε (5) από αυτά. Στον Ν.Π. Βεντίκο έχει απονεμηθεί το πρώτο βραβείο «Γ.Π. Λιβανός» για περιβαλλοντικά θέματα από το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδας το 2000.