2η Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για πρακτική άσκηση Erasmus χειμερινού εξαμήνου 2021-2022

Στην ιστοσελίδα Erasmus+ του Ιδρύματός μας έχει αναρτηθεί η 2η προκήρυξη που αφορά στην κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Επισυνάπτεται και η σχετική προκήρυξη

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 2021-2022 (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞ)