ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ: Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση υποτροφίας στον κλάδο της Φυσικής από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Γραμματικάκη

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στον κλάδο της Φυσικής  με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, από τα έσοδα της Δωρεάς/Κληροδοτήματος Παναγιώτη Γραμματικάκη. Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι/διπλωματούχοι Τμημάτων Φυσικής, Φυσικών Εφαρμογών και Κατευθύνσεων Ενεργειακής Τεχνολογίας, ελληνικών Πανεπιστημίων-Πολυτεχνείων, ή ισοτίμων Πανεπιστημίων-Πολυτεχνείων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει στις 9 Μαΐου 2023.

ΑΔΑ Προκήρυξη Φυσική