Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση Διευθυντή θεσμοθετημένων Εργαστηρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Ανακοινώνονται οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσης Διευθυντή των παρακάτω θεσμοθετημένων Εργαστηρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών:

  1. “Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης (ΕΕΚ & ΠΚ)”
  2. “Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (ΕΠΤ)”
  3. “Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Επεξεργασίας Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων (ΕΠΧ – ΕΥΑ)”

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΕΚ & ΠΚ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΤ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΧ-ΕΥΑ