Ανακοίνωση Εργαστηρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων καλούνται τη Δευτέρα 25-10-2021 και ώρα 10 το πρωί να προσέλθουν στην αίθουσα Α3 για να το δηλώσουν.
Οι ώρες διδασκαλίας του εργαστηρίου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι τη Δευτέρα 10-12 και 12-2.
Η παρακολούθηση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές που το έχουν δηλώσει και δεν το έχουν εξεταστεί επιτυχώς.
Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα στη χρονιά της εξ αποστάσεως διδασκαλίας δύνανται να το παρακολουθήσουν δια ζώσης εαν το επιθυμούν.
Η διδάσκουσα του μαθήματος
Π. Μητλιάγκα