Ανακοίνωση για το μάθημα Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής Ι

Αγαπητοί φοιτητές

σας ενημερώνουμε οτι οι διαλέξεις του μαθήματος  Εργαστήριο Χημικής
Μηχανικής Ι  θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021