Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα ‘Ενόργανη Χημική Ανάλυση’ 3ου εξαμήνου (Πέμπτη 10/10/19, ώρα 18:00)

Το 1ο μάθημα του εργαστηρίου «ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019, στις 18:00, στην Αίθουσα Α4 του κτηρίου Χημικών Μηχανικών στα Κοίλα Κοζάνης (πρώην κτίριο Μηχανικών Αντιρρύπανσης ).

Στο 1ο εργαστηριακό μάθημα (18:00-20:00) οι φοιτητές θα χωριστούν σε τμήματα/ομάδες και θα γίνει αναφορά στους κανόνες και τα μέτρα ασφαλείας τα οποία θα πρέπει να τηρούνται στο χώρο του εργαστηρίου. Θα ακολουθήσει διάλεξη σχετικά με τη στατιστική ανάλυση δεδομένων (κατανομή Gauss, κριτήριο Q, κλπ).

Η παρουσία των φοιτητών που πρόκειται να δηλώσουν το μάθημα είναι υποχρεωτική.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι φοιτητές που έχουν περάσει το μάθημα “Ενόργανη Περιβαλλοντική Ανάλυση” δεν χρειάζεται να το δηλώσουν, διότι είναι αντίστοιχο.

Καθ. Μαρία Α. Γούλα