Αναπλήρωση μαθήματος “Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική” 19-1-2021

Αγαπητοί φοιτητές

θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος  “Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική” την Τρίτη 19-1-2021 στις 12:30 στην ψηφιακή αίθουσα chemeng5