Αναβολή μαθημάτων στις 08-03-2023

Λόγω συμμετοχής φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε κινητοποιήσεις για την τραγωδία των Τεμπών, αύριο 08-03-2023, ημέρα Τετάρτη, αναβάλλεται η διδασκαλία όλων των μαθημάτων του Τμήματός μας. Η αναπλήρωσή τους θα καθοριστεί από τους διδάσκοντες με νεώτερη ανακοίνωση.