Αναβολή μαθήματος Χημικές Διεργασίες ΙΙ

Το μάθημα χημικές διεργασίες ΙΙ δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15-10-2020. Θα ειδοποιηθείτε για την αναπλήρωση με νεότερη ανακοίνωση