Αναβολή μαθήματος “ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ενημερωθούν από το Eclass για την αναπλήρωση του μαθήματος της Παρασκευής, 24.01.2020, που δεν πραγματοποιήθηκε.

 

Ο Διδάσκων

Κωνσταντάς Γεώργιος