Αναβολή μαθήματος “Εισαγωγή Η/Υ” (Α’ εξάμηνο)

Το σημερινό, 27-11-2020, μάθημα “Εισαγωγή Η/Υ” (Α’ εξάμηνο) με τον κ. Ευαγγελόπουλο δεν θα γίνει.

Θα αναπληρωθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.