Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Έπειτα από την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στην αριθμ. 86/21-12-2021 συνεδρίαση, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Με βάση την προαναφερόμενη απόφαση, κανείς δεν κατατάσσεται στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

86.Β8.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_site