Χορήγηση βραβείων σε ομάδες φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς

Ανακοινώνεται για ενημέρωση όλων των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 11909/10-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που αφορά στην χορήγηση βραβείων σε ομάδες φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς καθώς επίσης και την αίτηση σε μορφή word.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο ΙΚΥ εντός μηνός από τη διάκριση της ομάδας.

Η υποβολή αιτήσεων από τις Γραμματείες προς το ΙΚΥ θα ξεκινήσει από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και θα είναι ανοιχτή για τα ημερολογιακά έτη 2021 και 2022. Γίνονται δεκτές και οι αιτήσεις που αφορούν διακρίσεις ομάδων που επιτεύχθηκαν ένα μήνα πριν από την ημερομηνία της ανακοίνωσης, με την προϋπόθεση έγκαιρης διαβίβασης των σχετικών εγγράφων.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Βραβεία IKY

 

ΙKY βραβεια διακριθέντων σε διεθνούς διαγωνισμούς