Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον”: Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Προκήρυξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και την αντίστοιχη αίτηση υποψηφιότητας.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΠΜΣ_ΕΝΙΕΝ 2023- 2024