Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία συνέχισης των σπουδών των αλλογενών φοιτητών των Α.Ε.Ι. μετά την είσοδό τους στην Ελλάδα

Παρακαλούνται οι αλλογενείς φοιτητές να ενημερωθούν σχετικά με διαδικασία συνέχισης των σπουδών τους μετά την είσοδό τους στην Ελλάδα.

Έγγραφο του Τμήματος Ακαδημαϊκών Θεμάτων Συνέχιση σπουδών αλλογενείς φοιτητές

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: Διευκρινίσεις αλλογενείς φοιτητές