Διημερίδα με τίτλο “Innovations in Renewable Technologies and Workforce Development”

Τη Δευτέρα και τη Τρίτη 27 και 28 Νοεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί διημερίδα με τίτλο “Innovations in Renewable Technologies and Workforce Development”, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου “Stimulating Green Employment: Across Border Educational and Technological Innovation Hot – Spots” στο μεγάλο αμφιθέατρο στο κτίριο διοίκησης της πανεπιστημιούπολης στην ΖΕΠ Κοζάνης. Σε ένα διήμερο ανάδειξης του ερευνητικού οικοσυστήματος της Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητές και ερευνητές του Πανεπιστημίου και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα και τη γνώση που παράγεται στα εργαστήρια του Ιδρύματος και του ΕΚΕΤΑ στους τομείς της ενέργειας, της προστασίας τους περιβάλλοντος, της παραγωγής υδρογόνου, της ψηφιακής μετάβασης και της κυκλικής οικονομίας.

Αφίσα διημερίδας
Conference agenda_final