Δικαιούχοι στέγασης & παραλαβή κλειδιών Φοιτητών/τριών 2ου έως 5ου Έτους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για την πόλη της Κοζάνης

Δικαιούχοι στέγασης & παραλαβή κλειδιών Φοιτητών/τριών 2ου έως 5ου Έτους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για την πόλη της Κοζάνης