ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων για τους φοιτητές του 3ου, 5ου, 7ου και 9ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν στις 1 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 10 Νοεμβρίου 2019.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Οι πρωτοετείς φοιτητές δεν θα κάνουν δήλωση μαθημάτων, διότι έγινε αυτόματα από τη Γραμματεία.

Δε θα δοθεί παράταση στις δηλώσεις μαθημάτων. Φοιτητής που δεν θα υποβάλλει δήλωση δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στις εξετάσεις.

Για το Π.Σ. των Χημικών Μηχανικών ο μέγιστος αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων είναι 10 ανά εξάμηνο και οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν μαθήματα μεγαλύτερων εξαμήνων μόνο όσοι βρίσκονται στο 5ο και πάνω εξάμηνο.

Το μάθημα “Περιβαλλοντική και Τεχνική Νομοθεσία” είναι το ίδιο μάθημα με την “Περιβαλλοντική Νομοθεσία” που φαίνεται ως μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης και το ίδιο με την “Τεχνική Νομοθεσία” που φαίνεται ως μάθημα Γενικής Επιλογής.

Επομένως, όσοι έχουν περάσει ένα από αυτά, δεν θα δηλώσουν άλλο, διότι είναι το ίδιο μάθημα. Εάν δεν έχουν περάσει κανένα, θα δηλώσουν ένα από τα δύο.

Για την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές στο 4ο και 5ο έτος θα πρέπει να επιλέξουν 2 μαθήματα Γενικής Επιλογής και 9 Επιλογής.

Για να ολοκληρωθεί η δήλωση μαθημάτων πρέπει να πατήσετε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.