Εκπαίδευση πρωτοετών φοιτητών στην πλατφόρμα MOODLE

Την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 09:00 θα γίνει εκπαίδευση στη χρήση της πλατφόρμας εξετάσεων MOODLE.

Η εκπαίδευση αφορά στους πρωτοετείς, αλλά και μεγαλύτερων ετών, φοιτητές και θα γίνει μέσω ZOOM στη διεύθυνση

https://zoom.us/my/uowm.chemeng1