Ενημέρωση για την επαναλειτουργία των εστιατορίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας για την επαναλειτουργία των εστιατορίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από 31-08-2020.

Επαναλειτουργία των εστιατορίων του ΠΔΜ