Επικοινωνία με τη Γραμματεία και τους διδάσκοντες. Δήλωση μαθημάτων.

Παρακαλούνται οι φοιτητές:

  • να ελέγχουν καθημερινά τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών,
  • να ελέγχουν καθημερινά τα μηνύματά τους στο ιδρυματικό τους email,
  • να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες του Τμήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα συνεργασίας που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, στις πληροφορίες για κάθε διδάσκοντα. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες από την Παρασκευή, 18-03-2022,
  • να επικοινωνούν με τη Γραμματεία αποκλειστικά μέσω τους ιδρυματικού τους email, στο οποίο θα αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου τους (ΑΕΜ) και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Επειδή υπήρξαν πολλοί φοιτητές που έχασαν την προθεσμία για τη δήλωση των μαθημάτων τους, το σύστημα για τη δήλωση των μαθημάτων θα ξανανοίξει από σήμερα Τετάρτη, 16-03-2022 και θα παραμείνει ανοικτό μέχρι την Κυριακή, 20-03-2022 στις 12:00 τα μεσάνυχτα. Για τις δηλώσεις θα ακολουθηθούν οι κανόνες που έχουν αποσταλεί στους φοιτητές με μήνυμα στο ιδρυματικό τους email στις 02-03-2022.