Επιμορφωτικό πρόγραμμα αναφορικά με την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης (ΑμΑΟ)

Λαμβάνοντας υπόψιν την αναγκαιότητα διασφάλισης της ισότητας που πηγάζει μέσα από την διαφορετικότητα και τη σημασία του σεβασμού και της καταπολέμησης κάθε μορφής διακρίσεων και αποκλεισμών των Ατόμων με Αναπηρία, προγραμματίζεται η υλοποίηση επιμόρφωσης σε συνεργασία του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) με την Ολιστική Μέριμνα. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης θα δοθεί έμφαση στην πρόσβαση και στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία όρασης και θα πραγματοποιηθεί βιωματική δράση ως προς τις τεχνικές συνοδείας βλέποντας συνοδού.  Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14/03/2023 και ώρα 10:00 με 14:00 στο μεγάλο αμφιθέατρο του κτιρίου διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης. Η συμμετοχή στη δράση είναι δωρεάν. Παρακαλούμε για την προεγγραφή σας στην παρακάτω φόρμα το αργότερο μέχρι τις 10/03/2023 και ώρα 12.00 μ.μ.:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf63F94IK7a6K9HvKfTgCjVXpyYPOwx8Z8xvaFu592NSHzQ4w/viewform 

Το πρόγραμμα της δράσης έχει ως εξής:

10.00 – 10.15: Προσέλευση συμμετεχόντων/ουσών.
10.15 – 10.30: Χαιρετισμοί

– Καθ. Θεοδουλίδης Θεόδωρος, Πρύτανης ΠΔΜ
– Χαμονικολάου Σοφία-Λευκή, Διοικήτρια & Πρόεδρος ΔΣ του ΚΕΑΤ

10.30 – 12.30: Θεωρία: «Αναπηρία όρασης»

Βιωματική Δράση: Τεχνικές Συνοδείας βλέποντα συνοδού

12.30 – 12.45: Διάλειμμα
12.45 – 12.15: «Σκύλοι οδηγοί»
14.00 – 14.30: Ερωτήσεις