Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημείας (1ο εξ.) – Εγγραφές πρωτοετών

Την Τετάρτη 13/10/2021, στο Εργαστήριο Αναλυτικής και Ανόργανης Χημείας (Κοίλα Κοζάνης, εργ. 4309, στο κεντρικό κτήριο αμέσως δεξιά από την κεντρική είσοδο),
θα πραγματοποιηθεί εγγραφή σε εργαστηριακές ομάδες και ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών και των φοιτητών μεγαλύτερων εξαμήνων που δεν το έχουν παρακολουθήσει, ως εξής:

επώνυμα από Α-Λ στις 09:00 και

επώνυμα από Μ-Ω στις 11:00.

Οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το εργαστηριακό μέρος διαδικτυακά και για την ολοκλήρωσή του απαιτείται η δια ζώσης πραγματοποίηση πειραματικών ασκήσεων, θα ενημερωθούν με επόμενη ανακοίνωση τις προσεχείς ημέρες, στο eclass του μαθήματος.