Εξετάσεις εργαστηρίου ΜΠ209 Αναλυτικής Χημείας

Εξετάσεις εργαστηρίου ΜΠ209 Αναλυτικής Χημείας

Η τελική γραπτή εξέταση του εργαστηρίου της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 08-06-2022 και ώρα 13:00 στις αίθουσες Α2, Α3 και Α4 του κτιρίου ΤΕΑΝ στα Κοίλα Κοζάνης.

Εξεταστέα ύλη αποτελούν όλες οι ασκήσεις και τα έγγραφα που βρίσκονται στην πλατφόρμα e-class του μαθήματος.