Κληροδότημα “Εμμανουήλ Σακλαμπάνη”

Ανακοινώνεται για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων το υπ’ αριθμ. Δ6/04-05-2023 έγγραφο του Πανεπιστημίου Κρήτης, που αφορά σε προκήρυξη υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος “Εμμανουήλ Σακλαμπάνη”, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τα σχετικά αρχεία.

https://share.uowm.gr/download/01248c1f93efc8d177306553f90cc2c9f104.html