Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Χημικών Μηχανικών χειμερινού εξαμήνου 2022-2023

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ελέγχουν συχνά το πρόγραμμα για τυχόν αλλαγές.

ΤΧΜ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

 

Επισυνάπτεται επεξηγηματικός χάρτης των χώρων της πανεπιστημιούπολης στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης.

Επεξήγηση_αρίθμησης