Παρουσίαση – υποστήριξη διπλωματικών εργασιών και περάτωση σπουδών

Για όσους φοιτητές ολοκληρώνουν τη διπλωματική τους εργασία και είναι έτοιμοι να την παρουσιάσουν, ο επιβλέπων καθηγητής / η επιβλέπουσα καθηγήτρια πρέπει να αποστείλει στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (chemeng@uowm.gr) το έντυπο 05.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕ, μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2023. Οι παρουσιάσεις προγραμματίζονται για την εβδομάδα 02-06 Οκτωβρίου 2023.

Η διαδικασία και τα σχετικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στη σελίδα: https://chemeng.uowm.gr/diplomatiki-ergasia/

Η ορκωμοσία προγραμματίζεται για το Νοέμβριο 2023. Δεν έχει οριστεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία. Με νεώτερη ανακοίνωση θα κληθούν οι φοιτητές που περατώνουν τις σπουδές τους να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα για την ορκωμοσία.