Πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 2021-2022

ΤΧΜ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Στον παρακάτω σύνδεσμο αποστέλλονται: α) το τροποποιημένο ακαδημαϊκό ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, β) το υγειονομικό πρωτόκολλο για τη διεξαγωγή εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, γ) τις οδηγίες προς τους φοιτητές σχετικά με τις διεξαγωγή εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και δ) τις υπ’ αριθμ. 2293/Ζ1/10-01-2022 και 4714/Ζ1/14-01-2022 εγκυκλίους του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων: https://share.uowm.gr/download/78354f5c28af8c43743d8b6efcc4167ef62a.html τα βρείτε τα παραπάνω συνημμένα αρχεία.

Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές) χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου. Οι φοιτητές που δεν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (π.χ. αλλοδαποί ή άλλοι φοιτητές που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή κωδικούς TAXISNET ή κωδικούς για εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης και υθεντικοποίησης στην ως άνω πλατφόρμα) κατά το χρόνο εξέτασής τους θα πρέπει α) να αποστείλουν άμεσα με<br>το ιδρυματικό τους e-mail στη γραμματεία του Τμήματος το θετικό μοριακό τεστ (PCR) ή το θετικό τεστ αντιγόνου (rapid) και επίσης β) με το ιδρυματικό τους e-mail να αποστείλουν στους διδάσκοντες το θετικό μοριακό ή rapid test.