Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των Μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

9ΕΧΜ469Β7Κ-55Δ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
671Ι469Β7Κ_8ΦΡ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ-ΕΤΕΠ Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής