Προκήρυξη μιας (1) θέσης ερευνητή για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μιας (1) θέσης ερευνητή για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών.

689-29.03.2021

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ_new