Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ατμοσφαιρική ρύπανση εξωτερικών και εσωτερικών χώρων και διάδοση πληροφορίας με σύγχρονες τεχνολογίες»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ