Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80

Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ανακοινωθεί η Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού με το ΠΔ 407/80 στα Τμήματα του Ιδρύματος, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80