Πρωτοετείς φοιτητές 2022-2023: Αναγνώριση μαθημάτων από προηγούμενο Τμήμα φοίτησης

Όσοι φοιτητές προέρχονται από άλλο Τμήμα φοίτησης (Τμήμα προέλευσης) και έχουν εγγραφεί στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, μπορούν να αιτηθούν την αναγνώριση των μαθημάτων που έχουν περάσει στο Τμήμα προέλευσης, αποστέλλοντας με email στη Γραμματεία τα παρακάτω, μέχρι την Παρασκευή, 25-11-2022:

  1. Αίτηση, στην οποία θα αναγραφούν τα μαθήματα που επιθυμεί ο φοιτητής να αναγνωρίσει.
  2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας από το Τμήμα προέλευσης.
  3. Τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος προέλευσης.

Η αναγνώριση των μαθημάτων θα γίνει από τη Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, εφόσον υπάρχουν τα αντίστοιχα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, έπειτα από εισήγηση των αντίστοιχων διδασκόντων του Τμήματος. Αν η απόφαση είναι θετική, τότε θα περαστούν στο ClassWeb οι αντίστοιχοι βαθμοί από το Τμήμα προέλευσης.

Όσοι φοιτητές έχουν ήδη αποστείλει σχετική αίτηση δεν χρειάζεται να αποστείλουν ξανά.