ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Αγαπητοί πρωτοετείς φοιτητές/τριες,

παρακαλείσθε να παραλάβετε τις βεβαιώσεις σπουδών (πρώτης εγγραφής) αύριο  Τετάρτη 9/10/2019 στις 11:00-13:00 από τη Γραμματεία,

οδός  Μπακόλα και Σιαλβέρα, γραφείο 108,  1ος όροφος.

Όσοι χρειάζεστε Πιστοποιητικό για τη Στρατολογία, παρακαλούμε να καταθέσετε στη Γραμματεία ή να μας στείλετε με e-mail: chemeng@uowm.gr

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την παρακάτω αίτηση.

Αίτηση για πιστοποιητικό στρατολογίας