Αδάμος Στημονιάρης

Ονοματεπώνυμο: Στημονιάρης Αδάμ

Ειδικότητα/Θέση: Χημικός – Μέλος ΔΕΠ, Λέκτορας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΠΔΜ

Σύντομο Βιογραφικό:

Ο Αδάμος Στημονιάρης είναι Διδάσκων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) και έχει τοποθετηθεί στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΠΔΜ ως Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο: Χημικού.

Απέκτησε το δίπλωμα Χημικού από το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1984, όπως και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην κατεύθυνση της Χημικής Τεχνολογίας το 2005. Αναγορεύθηκε Διδάκτορας στην Μηχανική Υλικών-Νανοτεχνολογία στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 2018.

Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται κυρίως στις περιοχές: (α) σύνθεσης προηγμένων και νανοσύνθετων (υλικά πολυμερικής μήτρας με πληρωτές μικρο- και νανο- διαστάσεων με βάση τον άνθρακα, φυλλόμορφα υλικά, ιπτάμενη τέφρα κ.α.), (β) σύνθεση υβριδικών νανοσύνθετων και χαρακτηρισμός με δυναμο-μηχανικές, θερμικές και ηλεκτρικές μεθόδους και (γ) εφαρμογές φυσικών ολιγομερών στην αντιρρυπαντική τεχνολογία. Το επιστημονικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε 10 άρθρα διεθνών περιοδικών με κριτές, καθώς και σε πλέον των 40 εργασιών σε πρακτικά διεθνών & εθνικών επιστημονικών συνεδρίων.

Είναι προϊστάμενος του τομέα Νανοϋλικών στο θεσμοθετημένο εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΠΔΜ. Είναι μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ) από το 2010 και εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Θερμικής Ανάλυσης (ΕΕΘΑ) και μέλος της Επιστημονικής Ένωσης από το 2007.

Δημοσιεύσεις 2013-2018 (έως πέντε)

  1. Tsanaktsidis, A. Stimoniaris, S. Bousios, K. Spinthiropoulos, G. Tzilantonis, A. Scaltsoyiannes, “Effect study of modulation of molecules of natural resin from Black and Halepensis Pinus in the removal of humidity from diesel fuel”, Petroleum Science and Technology, vol.36, 17, 2018, p.p. 1332-1339.
  2. G. Tsanaktsidis, A.Z. Stimoniaris, K.G. Spinthiropoulos, A. Papadimitriou, G.T. Tzilantonis, I.N. Smaragdis, B. Vasiliadis, “Creation of environmentally friendly fuel high in energy by mixing marine fuel oil and biodiesel”, Journal of Marine Environmental Engineering, vol. 10, 2, 2018, p.p. 153-166.
  3. G. Tsanaktsidis, A.Z. Stimoniaris, S.A. Bousios, G. Tzilantonis, A.A. Scaltsoyiannes, M. Taktsira and A.V. Scaltsoyiannes, “Improvement of the physicochemical properties of distilled products of petroleum (Diesel, JP-8) and mix Diesel-Biodiesel by using European Black Pine oleoresin”, Journal of Environmental Protection, vol. 7, No 5, 2016, p.p. 583-590.
  4. A. Stergiou, A.Z. Stimoniaris and C.G. Delides, “Hybrid Nanocomposites With Organoclay and Carbon-Based Fillers for EMI Suppression”, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, vol. 57, issue 3, 7006801, 2015, p.p. 470-476.
  5. H. Zois, E. Patargia, A. Kanapitsas, A.Z. Stimoniaris and C.G. Delides, “Thermomechanical properties of epoxy resin/carbon nanotubes/clay nanocomposites”, NSTI-Nanotech, vol. 1, 1, 2014, p.p. 400-403.

Ερευνητικά Προγράμματα 2013-2018  (έως πέντε)

  1. Supporting eco-innovations towards international markets – SUPER, INTERREG EUROPE (2018-2021).
  2. Διερεύνηση βιωσιμότητας τηλεθέρμανσης από βιομάζα ή συναφείς πηγές ενέργειας στον οικισμό της Δεσκάτης, Περιφέρεια ΔΜ – Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΕΙ ΔΜ (2018).
  3. Preparation and properties study of polymer composites with fly ash, Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΕΙ ΔΜ (2016-2018).
  4. Protection of the environment through the promotion of biomass for substitution of fossil fuels in heating and power generation – BioFoss, ΙΡΑ Cross – Border «Greece–FYROM» (2014-2016).
  5. Αποτίμηση ενεργειακού αποτυπώματος δημοσίων κτιρίων Περιφέρειας ΔΜ, 4ου ΚΠΣ, ΚΤΕ ΔΜ (2013-2014).