Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ενημερωθούν στον παρακάτω σύνδεσμο για τις Υποτροφίες που προκηρύσσει το Ίδρυμα Ωνάση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου 2020
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210 37 13 054, -055, -056, -057 ή
μέσω e-mail στο scholarships@onassis.org

Δείτε τους όρους και προϋποθέσεις εδώ.

Σπουδές στο Εξωτερικό: https://scholarships.onassis.org/Scholarships/GrElApp2020.nsf/ApplicationAB?OpenForm

Σπουδές στην Ελλάδα: https://scholarships.onassis.org/Scholarships/GrElApp2020.nsf/ApplicationGR?OpenForm