Οι Στόχοι του Τμήματος

 • Έρευνα

  Παράγουμε γνώση μέσω της έρευνας, σε θεμελιώδες και εφαρμοσμένο επίπεδο.

 • Αριστεία

  Επιδιώκουμε την αριστεία και υπηρετούμε τις αρχές της αξιοκρατίας και της συνέπειας.

 • Δημιουργικότητα

  Αποβλέπουμε στην τόνωση της φιλομάθειας και της δημιουργικότητας των φοιτητών.

 • Οικολογία

  Προάγουμε την περιβαλλοντική συνείδηση και την ανάπτυξη μιας «πράσινης» κουλτούρας.

Ροή Ανακοινώσεων