Τροποποίηση Προγράμματος εξεταστικής Φεβρουαρίου 2020

Αγαπητοί φοιτητές, συνημμένο μπορείτε να βρείτε το τροποποιημένο πρόγραμμα της εξεταστικής Φεβρουαρίου 2020. Η αλλαγή αφορά την  τοποθεσία ή την ώρα εξέτασης των μαθημάτων “Εισαγωγή στη Χημικη Μηχανική” και “Τεχνολογίες Εξυγίανσης εδαφών και υπογείων υδάτων”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΞΕΤ-ΧΗΜ_ΜΗΧ-_29_1_2020C