Ανακοίνωση για το μάθημα της “Γεωδαισίας”

Το μάθημα της Γεωδαισίας θα πραγματοποιείται στο κτίριο της Σιαλβέρα-Μπακόλα στις εξής αίθουσες:

Αίθουσα 2: 11.00-13.00

Αίθουσα 6 (υπολογιστές): 13.00-16.00