Ανακοίνωση για το μάθημα Τηλεπισκόπηση

Το μάθημα του 6ου εξαμήνου “Τηλεπισκόπηση”, λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε συνάντηση εργασίας,  την Παρασκευή 6/3 θα ξεκινήσει στις 18:00.