Αναπλήρωση μαθήματος “Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας”

Στις 28/1/2020 (ημέρα Τρίτη) θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση για το μάθημα “Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας”. Η αναπλήρωση θα γίνει στις 15.00-19.00 στην αίθουσα 2 του κτιρίου στην οδό Αργυροκάστρου.