Εξετάσεις Εργαστηρίου μαθήματος “Τεχνικό Σχέδιο”

Η τελική εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ της κατεύθυνσης των Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Δ.Μ

θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

1.

Δευτέρα 27-01-2020 ώρα 16.00 έως 18.30 π.μ. ( Τμήμα 4-6 )

Δευτέρα 27-01-2020 ώρα 18.30 έως 21.00 π.μ. ( Τμήμα 6-8 & Δευτέρας )

στην αίθουσα 205 – Σχεδιαστήριο.

2.

Τετάρτη 29-01-2020 ώρα 16.00 έως 17.00 π.μ. ( Τμήμα 4-6)

Τετάρτη 29-01-2020 ώρα 17.00 έως 18.00 π.μ. ( Τμήμα 4-6)

Τετάρτη 29-01-2020 ώρα 18.30 έως 19.30 π.μ. ( Τμήμα 6-8)

Τετάρτη 29-01-2020 ώρα 19.30 έως 20.30 π.μ. ( Τμήμα Δευτέρας)

στην αίθουσα Η/Υ της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Δ.Μ.

 

Για το εργαστήριο του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ