Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου 2020

Αγαπητοί φοιτητές, επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020. Παρακαλείστε να ελέγχετε τακτικά για τυχόν αλλαγές

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΞΕΤ ΧΗΜ_ΜΗΧ _21_1_2020