Αναβολή διδασκαλίας μαθημάτων στις 02, 03 και 04 Μαρτίου 2022

Αναβάλλεται η διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων για την εβδομάδα αυτή. Η αναπλήρωσή τους θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

ΜΠ803 Μονάδες Επεξεργασίας Νερού Ύδρευσης
ΜΠ610 Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙΙ (Μεταφορά Μάζας)
ΜΠ606 Ήπιες και Νέες Μορφές Ενέργειας
ΜΠ305 Αρχές Βιολογίας και Βιοχημείας (Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα, να ζητήσουν την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική τάξη)
ΧΜΔ03 Προηγμένη Θερμοδυναμική