Έναρξη λειτουργίας του διατμηματικού ΠΜΣ με τίτλο: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”

Τα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

  1. Χημικών Μηχανικών (Πολυτεχνική Σχολή)
  2. Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Σχολή Οικονομικών Επιστημών)
  3. Οικονομικών Επιστημών (Σχολή Οικονομικών Επιστημών)

Οργανώνουν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

(MSc of ENERGY INVESTMENTS AND ENVIRONMENT– M.ScEN.I.EN.) ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

Α) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(Νοn – Renewable Energy Technologies)

Β) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(Renewable Energy Technologies)

ΦΕΚ τ.Β‘. 4678/19-12-2019

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει ως κεντρικό στόχο την ολοκληρωμένη επιστημονική τεχνικο-οικονομική ανάλυση επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας με τη χρήση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Το ΠΜΣ θα υποστηρίξει την οργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο:
«1st International ConferenceEnergy Policy and Environment (1st Ι. C.E.P.E.) Kozani 3-5 April 2020»

Έχει εξασφαλίσει:

Διεθνείς συνεργασίες με τους φορείς:

  1. Πανεπιστήμιο Κύπρου
  2. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  3. Technion-Israel institute of Technology

Συμμετοχή των εργαστηρίων των Σχολών:

1. Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Εργαστήριο Τεχνολογίας Υδρογονανθράκων,
Εργαστήριο Προηγμένων και Νανοσύνθετων Υλικών,
Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης.
Εργαστήριο Εικονικής Πραγματικότητας- VR LAB.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
«Κέντρου Δοκιμών Υλικών και Κατασκευών» με τη επωνυμία “CTMC” (Centre for Testing of Materials & Constructions)

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Eργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Έξυπνων Δικτύων – RES-Smart Grids Lab

2. Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Διαχείρισης Τεχνολογίας — MATER LAB

3. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κέντρο Αριστείας CERIDES στις επιστήμες ρίσκου και αποφάσεων

 

Στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί η σχετική Προκήρυξη.