Ημερίδα για το πρόγραμμα V-Exelerate

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης και η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος ACCEL “Ενδοεπιχειρησιακή επιτάχυνση για υφιστάμενες επιχειρήσεις και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών»

Προσκαλεί

  • επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης νέων προϊόντων
  • νέους επιστήμονες οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στη διαχείριση καινοτομιών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων

να συμμετέχουν στην ενημερωτική ημερίδα και την έναρξη του προγράμματος V-Exelerate. Το πρόγραμμα V-Exelerate είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα διαχείρισης καινοτομίας, ανάπτυξης νέων προϊόντων και απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων!

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή Περιοχή ΒΙΠΕ Καστοριάς – Άργος Ορεστικό  στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς – Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας,

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, Ώρα 18.00 – 21.00 & Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019, Ώρα 10.00 π.μ. – 14.00

Η ημερίδα απευθύνεται:

  1. Σε υφιστάμενες ή νεοφυείς επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Αλβανίας, οποιουδήποτε κλάδου, οι οποίες βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης νέων προϊόντων και επιθυμούν να λάβουν εξειδικευμένη καθοδήγηση ώστε να εισάγουν με επιτυχία νέα προϊόντα στις διεθνείς αγορές.
  2. Σε νέους επιστήμονες, τελειόφοιτους φοιτητές προπτυχιακού ή αποφοίτους μεταπτυχιακού επιπέδου οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε ένα δυναμικό πρόγραμμα κατάρτισης, προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στον σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών, την κριτική τους σκέψη, τη δημιουργικότητά τους αλλά και να συνεργαστούν άμεσα με επιχειρήσεις αναπτύσσοντας το δίκτυο γνωριμιών τους.

Θα αναπτυχθούν ειδικές εισηγήσεις στα θέματα:

  • Παρουσίαση V-Exelerate – Ποια τα οφέλη από τη συμμετοχή για τις επιχειρήσεις – Ποια τα οφέλη από τη συμμετοχή για τους νέους επιστήμονες
  • Δημόσιες Σχέσεις, Branding, Marketing και πως να τα εφαρμόσει μια μικρομεσαία επιχείρηση (1ο Master Class – Σεμινάριο)
  • Διαχείριση Καινοτομίας & Τεχνικές Έρευνας Αγοράς και πωλήσεων (2ο Master Class – Σεμινάριο).
  • Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Πατέντες, Trademarks, copyrights (3o Master Class – Σεμινάριο)
  • Τρόποι αναζήτησης Κεφαλαίων & Πηγές χρηματοδότησης (4o Master Class-Σεμινάριο).

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα V-Exelerate, στην ημερίδα και στα σεμινάρια είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν: Δρ. Παρασκευή Γκιούρκα, Υπεύθυνη Προγράμματος V-EXELERATE, pgiourka@gmail.com, 6973256134.
Η πρωτοβουλία ACCEL, V-XElerate, Ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων υλοποιείται στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου ACCEL – Corporate Innovations for existing ventures και υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας. Το έργο ΑCCEL χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG IPA II, Greece – Albania 2014-2020 και υποστηρίζεται από τον σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς “Προφήτης Ηλίας”.

 

Εγγραφές

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα